Rehabilitacions i manteniment de cobertes

Nou Actis, oferim un servei integral de rehabilitacions de coberta i manteniment de tots els elements, canals, lluernaris, ventilacions i altres elements.
Adeqüem les cobertes a les normatives vigents contra incendis amb sectoritzacions interior de naus, amb panells sandvitx PUR, PIR, i amb aïllaments interiors de Llana de Roca.

Substitució de cobertes fibrociment.
Formació de cobertes de xapa tipus sandvitx.
Plaques tralúcides per substitució de lluernaris.
Tota la gama d´elements de coberta, claraboies, ventilació…
Instal·lació de línies de vida homologades.
Reparacions de canals i baixants de coberta.

DEMANAR PRESSUPOST
Cubiertas