Manteniment industrial

Nou Actis, oferim els serveis a les empreses industrials en el procés d'ampliació i/o modificació de les instal·lacions així com en l'adequació de les instal·lacions per adaptar-se a les normatives vigents de cada sector.

Realitzem les feines sense interferir en la producció de les feines, ens adaptem a les necessitats de cada client.
Treballs adequació de contraincendis
Envans tallafocs.
Portes tallafocs
Substitució de cobertes d'uralita.
Reparació de cobertes i filtracions.
Adequacions de paviments industrials.
Reparació de paviments.
Pintura paviments.
Obra civil instal·lacions maquinària ( molls, equips elevadors etc.)

DEMANAR PRESSUPOST  
Manteniments Industrials